FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Teknik dökümanların hazırlanması,
Deprem risk analizi çalışmaları,
Bölgesel değerlendirme ve sismik risk çalışmaları,
Metraj ve maliyet çalışmaları,

UZMANLIK ALANLARI

Endüstriyel tesislerinin yapısal tasarımı,
Ağır sanayi yapılarının tasarımı,
Ticari, yüksek ve konut yapılarının tasarımı,
Mevcut yapıların sismik risklerinin değerlendirilmesi,
Çelik, betonarme ve lifli polimer malzemeler ile güçlendirme projelerinin hazırlanması
Saha kontrollük hizmetleri, imalat ve montaj takibi,
İmalat kontrollük hizmetleri,
Yapıların ruhsat ve imalat projelerinin hazırlanması,
Boru köprüleri ve hatlarının tasarımı,
Karmaşık ve özel imalat İskele ve kalıp sistemlerinin tasarımı, analiz raporlarının hazırlanması,
Mühendislik danışmanlık hizmetleri,

TASARIM ÇALIŞMALARI

Taslak  projelerin ve uygulama Projelerin hazırlanması
Teknik şartnamelerin hazırlanması,
İhale dökümanlarının hazırlanması,
Uluslar arası yönetmelikler kullanılarak ( ACI, AISC, Eurocode, vb. ) projelerin hazırlanması,
Malzeme metrajı i ve maliyet çalışmaları,
İskele ve kalıp tasarımı,
Fotovoltaik sistemler (güneş enerjisi)  için taşıyıcı konstrüksiyonların tasarımı ve projelendirilmesi